•   

  •   

kernboodschap

Verder studeren aan het hbo in noord-holland of flevoland? Stel je oriëntatie niet uit! Kijk goed naar de aanmelddeadline!

Toelatingseisen Pabo

Wil je vanaf studiejaar 2018-2019 aan de pabo gaan studeren? Dan moet je aan de nieuwe vooropleidingseisen voldoen.  

Om toegelaten te kunnen worden tot de pabo moeten kennistoetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek gemaakt worden. De pabo’s checken met deze toetsen of aspirant studenten al genoeg weten van deze vakken.

Is die kennis niet voldoende, dan kunnen zij niet aan de pabo beginnen. Daarom is er voor mbo-studenten die zich niet goed op deze eisen hebben kunnen voorbereiden hulp beschikbaar.


Check deze flyer voor meer informatie: Flyer pabo

Wil je meer weten over de hulp die je kunt krijgen? Ga dan naar goed voorbereid naar de pabo.  

  •   

  •   

(c) regionaal netwerk MBO HBO Noord Holland-Flevoland - design en productie Toewan grafische communicatie